Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Multimedijalni modularni sistem


4130 11

Pakovanje

Kat. br.

Ethernet switch za montaæu na DIN šinu


Za kreiranje kućne računarske mreže: deljenje

filmova, muzike, slike, pristupa Internetu i drugih

aplikacija i uređaja.

- 4 x RJ 45 konektora za povezivanje sa RJ 45

utiËnicama

- 1 x RJ 45 konektor za kaskadnu vezu

Napajanje 9V


1


4130 09

413 050

1 Gbit/s switch

1


4130 10

10/100 Mbit/s switch

Spliteri


ADSL spliter za 3 tel. Utičnice + 1 modemsku

konekciju

4130 10

Multimedijalni modularni sistem koji može da se postavi u razvodnu tablu sa DIN šinama

Račnarska mreža koja svakoj RJ 45 utičnici u vašem domu, obezbeđje: telefonsku komunikaciju, deljene resurse (filmovi, muzika, IPTV, račnare, štampače, itd.) ili pristup Internetu velike brzine

1


4130 15

Integrisani ADSL filter: razdvajanje ADSL

od telefonskog signala

Sadrži:

- 1 x DSL izlazni konektor

- 3 x telefonski izlazni konektor

Veličine 2 DIN modula

Povezivanje preko RJ 45 utičnica

Spliter za telefonsku konekciju,

8 x RJ 45 konektora

Obezbeđuje razvod telefonske konekcije

(POTS ili ISDN) na 8 x RJ 45 utičnica

2 tipa konekcije:

- 1 linija sa 8 x RJ 45 izlaznih konektora

- 2 nezavisne linije sa 4 x RJ 45 izlaznih konektora po liniji

Veličine 4 DIN modula

1


4130 12

RJ 45 TV Spliter, za konekciju računarskim

kablom (47 - 2150 MHz)

Karakteristike:

- distribucija SAT signala na rastojanju 30 m

- distribucija antenskog TV signala na

rastojanju do 40 m

- napajanje 9V

Zahtevane karakteristike dolaznog signala:

- digitalni antenski TV signal: 55 do 68 dBμV

- satelitski TV signal: 72 do 80 dBμV

TV Spliter, za konekciju koaksijalnim kablom

(5 - 2400 MHz)

Za povezivanje do 6 TV uređaja

Sadrži:

- 6 x izlazni TV konektori, tipa F (HD ready)

- 1 x ulazni konektor, tipa F

Kompatibilan sa: antenskim, kablovskim

i satelitskim (5 - 2400 MHz) televizijskim

sistemima

Napajanje

Modularno napajanje 9V, 1.6A

1


4130 18

1


4130 13

1


4130 17

Karakteristike:

- ulazni napon 240V ac, 50-60 Hz

- izlazni napon/struja: 9V dc/1.6A

- zaštita klase II

Velične 1.5 DIN modula

Kutija za povezivanje optičkih kablova

1


4130 17

Obezbeđuje konekciju od 1 do 4 optička kabla.

Tipovi montaže:

- u razvodnu tablu na DIN šinu

- nadgradna montaža na zid ili doznu

Veličine 4 DIN modula

Sadrži:

- modul za montažu na: DIN šinu, zid ili doznu

- regal za smeštaj optičkih kablova i zaptite

- regal za pigtail-ove sa držačima za konektore

- prednju zaptitnu masku sa držačem natpisa

Kutija sa 1 x SC/APC adapterom


1


4130 50

Kutija sa 1 x SC/APC adapterom + 1 x pigtail


1


4130 52

Kutija sa 4 x SC/APC adapterom


1


4130 51

Kutija sa 4 x SC/APC adapterom + 4 x pigtail


1


4130 53

Patch modul sa RJ 45 utičnicom za montažu

na DIN šinu

Patch modul za montaau na DIN šinu, opremljen RJ

45 utičnicom

Svaki modul može da se ukloni sa DIN šine,

nezavisno od ostalih DIN modula

Opremljen držačem natpisa

Veličine 1 DIN modula

Patch moduli, kategorije 6

Patch modul 1 x RJ 45, kat. 6, STP


4


4130 03

Patch modul 1 x RJ 45, kat. 6, FTP

4


4130 02

Patch modul 1 x RJ 45, kat. 6, UTP

4


4130 01

Patch moduli, kategorije 5e

Patch modul 1 x RJ 45, kat. 5e, UTP

4


4130 00

Patch kablovi

Specijalni pljosnati patch kablovi sa RJ 45

konektorima, za prespajanje patch modula sa

ostalim DIN multimedijalnim proizvodima

Patch kablovi, kategorije 6

Patch kabl, kat. 6, FTP, dužine 0.2 m


4


4130 47

Patch kabl, kat. 6, FTP, dužine 0.4 m

4


4130 48

Patch kablovi, kategorije 5e

Patch kabl, kat. 5e, UTP, dužine 0.2 m


4


4130 41

Patch kabl, kat. 5e, UTP, dužine 0.4 m

4


4130 42

Dodatna oprema

Uređaj za testiranje RJ 45 kablova

Za proveru računarskih kablova u stambenim

instalacijama. Omogućava da se na brz i

jednostavan način proveri ispravnost veze između

računarskog kabla i RJ 45 konektora.

Nadgradna polica ili nosač uređaja aktivne

opreme


1


517 21

1


332 81

Dimenzije 220 x 220 x 43 mm

Za horizontalno, vertikalno postavljanje

swtitch-eva, modema i drugih uređaja

aktivne opreme na zid.


4130 13

4130 00

Dijagram povezivanja

multimedijalni modularni sistem šema

Motaža na DIN šinu

Montaža na DIN šinu