Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Opšte informacije


Digitalni video snimači su važan deo svakog sistema za video nadzor.Rezolucija video materijala postaje sve veća, brzine snimanja takođe, a kompresije video podataka sve više smanjuju potreban prostor za

skladištenje. Kapacitet izražen u terabajtima već postaje standard u mnogim CCTV sistemima. Nadzor preko mreže, odnosno sa udaljene lokacije je standard kod svih profesionalnih digitalnih video snimača, a

distribucija video materijala kroz LAN i WAN mreže dozvoljava praćenje obezbeđivanih lokacija 24 sata dnevno.Da bi odabrali pravi digitalni video snimač za Vas, na nekoliko pitanja mora biti odgovoreno.


• Koliko kamera želite snimati?

• Koja je željena brzina snimanja?

• Koliko dugo se video zapis treba čuvati?

• Koje su druge funkcije od važnosti?

• Gde će snimač biti lociran?

• Nadzor putem Interneta?


Kako bi odabrali pravi snimač za nadzor, morate utvrditi broj kamera koji  Vam je potreban sada, kao i u naredna 24 meseca. Digitalni video snimači se proizvode tako da mogu da podrže 4, 8, 9, 16 i 32 kamere.

Ovo je veoma značajna informacija, zato što će dodavanje dodatne kamere zahtevati novi snimač, a ne samo još jedan dodati kanal. Prilikom instalacije velikih sistema video nadzora, praksa je da se kupan broj kamera raspodeljuje na snimače sa 16 video ulaza, a ceo sistem se prati iz takozvane stanice za centralizovani nadzor (eng. Central Monitoring Station - CMS).Brzina snimanja je takođe bitan faktor.


Brzina snimanja se izražava u frejmovima po sekundi i to je jedna od karakteristika digitalnih video

snimača. 25 frejmova po sekundi se smatra realnim video zapisom, tako da ukoliko snimač ima 16 kamera, ukupan broj frejmova bi bio 400 frejmova po sekundi, tj. snimač bi sve kamere snimao u realnom

vremenu. Mnogi snimači živu sliku prikazuju u realnom vremenu, dok se nimanje vrši u nižem broju frejmova po sekundi.


Vrste digitalnih video snimača


Postoji nekoliko vrsta digitalnih video snimača, a to su samostalni snimači, hibridni snimači i snimači zasnovani na personalnim računarima. Svi oni zadovoljavaju osnovne elemente video i audio snimanja:

konverzija analognog u digitalni signal, kompresija, reprodukcija i nadzor putem mreže. Samostalni DVR uređaj poseduje ulaze za analogne CTV kamere, integriše određeni tip kompresije, a video zapis čuva na

lokalnom hard disku. Hibridni DVR prima i analogne i IP kamere. Snimači zasnovani na personalnim računarima sadrže kartice za video nadzor o kojima će biti reč u sledećem poglavlju. Ono po čemu se svi

DVR uređaji razlikuju jeste broj video ulaza, odnosno broj kamera koji se može priključiti na njih, zatim podržani tipovi kompresije, kvalitet video zapisa, prenos putem mreže, režimi prikaza, kapacitet skladištenja snimaka, i koliko funkcija se istovremeno može vršiti.


Tehnologije video kompresije


H.264 je novi industrijski standard video kompresije koji se koristi u digitalnim video snimačima. Trenutne generacije snimača koriste MPEG-4, MJPEG i H.264 tipove video kompresije. Prednost H.264 kompresije je to što nudi najviši stepen kompresije, dok istovremeno čuva najviši kvalitet video materijala. Visok stepen kompresije (do dva puta bolji nego kod svojih prethodnika), H.264 tehnologija produžava period čuvanja video zapisa do 100% na taj način što čuva fajlove manje veličine. Kao dodatak, korišćenje H.264 tehnologije dozvoljava da se slike visokog kvaliteta emituju preko mreže korišćenjem veoma niskog protoka. Bez efikasne kompresije, bezbednosni sistemi koji integrišu više kamera

mogu veoma brzo prekoračiti dostupni mrežni protok. Tehnologije MPEG-4 i MJPEG se i dalje koriste.


Nadzor sa udaljene lokacije


Mrežni pristup je mogućnost pristupanja sistemu video nadzora sa udaljene lokacije (preko LAN, WAN mreže i Interneta). Veoma važna karakteristika bilo kod DVR sistema jeste mogućnost praćenja trenutnog

stanja i reprodukcija snimljenog materijala sa udaljene lokacije.


Napredne funkcije


Mnogi CCTV sistemi integrišu i neke napredne mogućnosti video analize,kao što su:

• Brojanje objekata

• Integracija sa POS sistemima

• Automatsko PTZ praćenje

• Prepoznavanje lica

• Integracija sa sistemima kontrole pristupa.


Lokacija snimača


Prilikom izbora optimalne lokacija za digitalni video snimač, potrebno je razmotriti mogućnost pristupa sistemu. DVR je centar svakog CCTV sistema i mora biti zaštićen od potencijalne krađe ili oštećenja

Digitalni video snimači

DVR uredjaji predstavljaju centar sistema video nadzora.Oni su centralno mesto na kome vrši snimanje,pregled i arhiviranje materijala koje daju kamere.Snimanje se vrši na hard diskove.Uglavnom poseduju mogućnost pregleda preko interneta (ugradjen Lan port)Mogu biti 4-8-16 kanala