Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Audio i video utičnice


DVI-I utičnica

Za prenos HD (High-Definition) digitalnih

ili analognih video signala između izvora

(računar) i kompatibilnog prijemnika (plasma

ili LCD ekrana, video projektora i sl. )


Pakovanje

Bela

1

787 71

Kat. br.

DVI-I utičnica,

veličine 2 modula


Bela

Aluminijum

HD15 utičnica, ženski konektor

Za prenos analognog video signala

između izvora (računar) i kompatibilnog

prijemnika (plasma ili LCD ekrana, video

projektora, i sl. )

VGA, XGA ili VXGA u skladu sa grafičkom

kartom na računaru


787 72

1

HD15 utičnica, ženski konektor

Veličine 1 modula

Konekcija lemljenjem


787 57

1

787 57

Veličine 2 modula

Konekcija zavrtanjem

HD15 utičnica, ženski konektor + 3.5 mm

Jack utičnica za zvuk

Veličine 2 modula

Konekcija zavrtanjem

HD15 utičnica, ženski konektor + 5

prekabliranih BNC konektora - RGBHV

VGA adapter, HD15 osnova

do 5 x BNC konektora

od 75 Ω

787 74

1

787 59

1

3.5 mm Jack utičnica

3.5 mm Jack utičnica za povezivanje audio

linka od izvora ka prijemniku


Ženski konektor 3.5 mm, veličine 1

modula

Konekcija zavrtnjima

Ženski konektor 3.5 mm, veličine 1

modula

Konekcija lemljenjem

787 64

1

792 64

787 73

1

Bela

Aluminijum

HD15 komplet pojačalo + 3.5 mm

Jack utičnica

Za prenos audio/video signala na

rastojanju većem od 20 m

Za prenos video signala preko HD15

konektora (razolucije do UXGA)

Za prenos stereo audio signala preko 3.5

mm jack konektora


Komlet sadrži:

- transmiter veličine 4

modula, opremljen sa HD15

konektorom i 3.5 mm Jack

utičnicom

- prijemnik veličine 4

modula, opremljen sa HD15

konektorom i 3.5 mm Jack

utičnicom

- napajanje veličine 4 modula,

povezuje se na el.mrežu, pa

na prijemnik ili transmiter

Link između transmitera i prijemnika

uspostavlja se računarskim kablom kat.6

(kat.br. 327 56). Transmiter i prijemnik

opremljeni su RJ45 LCS2 konektorima

Bela

787 70

1

Druge audio i video utičnice,

konekcija zavrtnjima

HDMI utičnica, tip A

Veličine 2 modula

Za prenos HD digitalnog audio/

video signala između izvora (HDDVD,

računar i sl.) i kompatibilnog

prijemnika (Plasma, LCD, LED i sl.)

Veličine 1 modula

Za prenos HD analognog video

signala za DVD, računar, plasma

ekran i sl.

YUV utičnica

Veličine 1 modula

Za prenos kompozitnog video signala

za DVD, kameru, računar i sl.

Audio i video utičnica sa 1 x RCA

konektorom

Veličine 1 modula

Za prenos kompozitnog video signala

za DVD, kameru, računar i sl.

Audio i video utičnica sa 2 x RCA

konektorom

Veličine 1 modula

Za prenos kompozitnog video signala

za DVD, kameru, računar i sl.

Audio i video utičnica sa 3 x RCA

konektorom

Veličine 1 modula

Za prenos kompozitnog video signala

za DVD, kameru, računar i sl.

Utičnica sa BNC 75 konektorom

Za YC video signal za DVD, kameru,

računar, video konferenciju i sl.

Utičnica sa S-Video konektorom (4 pina)

Bela

Aluminijum

787 68

1

792 75

787 69

1

787 52

1

787 53

1

787 54

1

792 54

787 58

1

787 63

1

Kablovi

HDMI kabl

Dužine 10 m, za povezivanje HDMI

konektora na audio/video prijemnik

(Plasma ekran, DVD plejer, i sl.)

HDMI pojačavač kat.br. 779 30 se

upotrebljava u slučajevima kada je dužina

kabla veća od 10m

HD15 kabl + 3.5 mm Jack utičnica

Dužine 2 m

Za povezivanje HD15 video utičnice i 3.5

mm audio konektora na prijemnik (PC

računar, video projektor)

HDMI pojačavač, do 20 m

Obezbeđuje produžetak HDMI konekcije

koja se sastoji iz 2 HDMI kabla i 2 ženska

konektora (kat.br. 517 20) bez dodatnog

napajanja

Kablovi

HDMI kabl

Dužine 20 m

Za povezivanje HDMI konektora na

maksimalnom rastojanju od 20 m

VGA kabl

Dužine 20 m

Za povezivanje HD15 konektora na

maksimalnom rastojanju od 20 m

517 20

1

517 22

1

779 30

1

327 80

1

327 81

1

787 71

787 72

787 74

787 70

Primer konferencijske sale