Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

TKI01-SG i

TKID5-SG

Interfejs ka telefonskoj centrali predstavlja uređaj koji, u kombinaciji sa BILO KOJOM telefonskom centralom, poziv sa svake TCS pozivne stanice preusmerava na jedan ili više lokala fiksne telefonske mreže. TKI omogućava da se fiksni telefon koristi kao interfonski telefon putem koga se može razgovarati sa pozivnom stanicom, ali i otključati vrata, uključiti svetlo u hodniku ili izvršiti upravljanje sa 10 programabilnih releja tipa BRE2 u cilju jednostavne automatizacije. Interfejs se može povezati na telefonsku centralu sa mogućnošću tonskog biranja bilo kog proizvođača.TKI01-SG za maksimalno 16 korisnika


TKID5-SG za neograničeni broj korisnika


Uputstvo za upotrebu: TKI_Programiranje

Sertifikat: Sertifikat_TKI01-SG

TKI.jpg