Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Opšte informacije


GV-LPR predstavlja efikasno rešenje video nadzora za obezbeđivanje parkinga. Mnogi parkinzi su mesta visokog rizika i tu se dešavaju različiti incidenti. Parkinzi se često sastoje iz više delova i imaju izolovane

uglove što čuvarima otežava da pokriju ceo objekat patroliranjem. Da bi se pružila sigurnost mušterijama i zaposlenima, parkinzima je potreban dobar i efikasan digitalni sistem zaštite koji pruža uživo praćenje i

snimanje kako bi bezbednost i efikasnost bili na najvišem mogućem nivou.
Kada se aktiviraju interfoni za uzbunu ili se pritisne panik taster, službenici mogu da reaguju i da vide situaciju uživo pomoću monitora kako bi brzo reagovali, ako za to postoji potreba. GV-LPR je pouzdan sistem koji pruža visoke performanse u snimanju, a niske cene održavanja.


Prepoznavanje


GV-LPR system aktivira proces prepoznavanja na 2 načina. Jedan način je pomoću software-a detekcijom pokreta, detektuje vozila koja prolaze ispred kamere. Drugi je po aktivaciji Ulaza/Izlaza (I/O) kada akcija aktivira prepoznavanje i snimanje na trigger nekog ulaza. Sistem podržava dva moda gledanja uključujući pregled kamera i sliku u slici radi lakoće praćenja.

Za razliku od konvencionalnih sistema video nadzora koji služe kao sredstvo za pružanje bezbednosti. GV-LPR sistem ima nekoliko inteligentnih dodataka. Na primer menadzeri parkinga mogu da koriste

bazu GV-LPR-a kako bi došli do podataka za analizu, ti podaci se dobijaju raznim alatima kao što su: brojanje vozila, mesečna frekvencija parkiranja, prosečno vreme parkiranja za vreme vikenda ili danju/noću. Funkcija baze podataka je veoma bitna za menadzere jer olakšava efikasno korišćenje parking prostora.


Integracijom sa POS sistemom, GV-LPR će spojiti video sa podacima kao što su br. registarske tablice, vreme ulaska/izlaska, naplatna karta, i snimiće vozačevo lice, tip automobila i područje oko kase. Parking menadžeri u svako vreme mogu da pretražuju video snimak da vide da li je došlo do prevare vezane za naplatu karte ili prevare vezane za kasu.Time se direkno utiče na sprečavanje smanjenja prihoda.


GV-LPR pruža višestruke I/O veze ka eksternim uređajima kao što su npr. kontroler kapije, detektor petlje, ili TITO sistem, kao i GV-DVR sistem. Menadzeri mogu da koriste integracije u skladu sa specifičnim potrebama za upravljanje određenim parking prostorom. Kada se koristi TITO sistem i kada je u svakom delu parking CCTV kamera, GV-LPR pruža veoma korisnu funkciju koja pomaže vozaču da nađe mesto za parking. Na kartici će biti ispisani vreme ulaza/izlaza, cena,broj tablica, broj parking mesta. Kada je vozač spreman da preuzme vozilo može da pogleda karticu da vidi gde je parkirao
Sistem za prepoznavanje tablica LPR

LPR je sistem za prepoznavanje registarskih tablica i sastoji se iz IR kamere i softvera koji na slici rezolucije 640x480 (ili većoj) detektuje tablicu i prepoznaje registarski broj. Softverski paket radi sa bilo kojom kamerom, ali je za noćne uslove potrebno da bude IR.