Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Projektovanje


Samostalni sistemi evidencije radnog vremena

Varijanta sa jednim čitačem »

Varijanta sa više čitača »

Kako se na terminalima iGuard može odabrati tip registracije (IN, OUT, F1, F2, F3 i F4) dovoljno je postaviti samo jedan terminal na svakom mestu gde zaposleni ulaze/izlaze. Sa ovih 6 tipova registracije možete imati 3 tipa događaja (dolazak-odlazak, pauza, službeno).


U slučaju većih preduzeća i ako se želi obezbediti brži “protok” zaposlenih na promeni smena, mogu se koristiti terminali konfigurisani samo kao ulazni ili samo kao izlazni, tako da se registracija pri ulazu vrši na jednom, a pri izlazu na drugom terminalu. Sistem ne poseduje centralno napajanje i svaki terminal ima sopstveno napajanje. Svaki terminal se mora povezati na računarsku mrežu. Ako se u firmi koristi samo jedan terminal, onda se on može povezati direktno na računar primenom jednog UTP kabla. Terminalima se može obezbediti i neprekidno napajanje primenom seta za neprekidno napajanje UPSS02 koji je dovoljan za 2 terminala.