Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

LST konvencionalni sistemi

Konvencionalna požarna centrala sa 4 zone

Mogućnost proširenja do 6 zona.U metalnom kućištu sa tastaturom,signalizacionim LED diodama i napojnim modulom. EN54 i VdS

sertifikat

BC06 1/INT 1

Termički detektor konvencionalni

Termički detektor (fiksna temperatura) konvencionalni,Apollo Orbis

Orbis Heat

Baza za Apollo Orbis detektore

Baza za Apollo Orbis detektore,dimenzije 100 x 23 mm

Orbis Base

HFM 3/11/02

Ručni javljač požara

Ručni javljač požara metalni - konvencionalni, crvene boje, dimenzije 125 x 125 x 34 mm

Zonski modul

Zonski modul za BC 016 centrale sa 8 konvencionalnih zona

MGE8-1

Konvencionalna požarna centrala sa 4 zone i jednom zonom za gašenje

U metalnom kućištu  satastaturom, signalizacionim LED diodama i napojnim modulom. EN54 i VdS sertifikat

BC06 1EXT/INT 1

Termički detektor konvencionalni

System sensor ECO serija.Potrošnja 60uA-80mA,termomaksimalni 58°C

ECO 1005T

Optički detektor dima konvencionalni

Optički detektor dima konvencionalni Apollo Orbis

Orbis Optical

Termički detektor u EX izvedbi,

konvencionalni

Termički detektor u EX izvedbi (termodiferencijalni + fiksni)

5451 EIS

Linijski detektor dima

Konvencionalni linijski detektor dima, domet od 5 do 70m

6500 R

Linijski detektor dima

Konvencionalni linijski detektor dima, domet od 5 do 70m

BEAMERK

Sirena okrugla bela

konvencionalna

9-33VDC / 12mA / 93dB / 3 vrste zvuka

DBS 1224 B4W

DH 500

Komora za uzorkovanje vazduha

iz ventilacionih kanala

Brzina strujanja od 1.5 do 20m/s.Za ugradnju potrebne 2 cevi ST3.Bez detektora

Poklopac za sirenu

Poklopac za DBS 1224 B4W sirenu

DBSLIDW

Blic lampa

Blic lampa crvena 18-30VDC / 250mA / IP65

MS2RA

DH 400P

Komora za uzorkovanje vazduha

iz ventilacionih kanala sa detektorom

Komora za uzorkovanje vazduha iz ventilacionih kanala sa konvencionalnim optičkim detektorom 2151E. Brzina strujanja od 1.5 do 20m/s. Za

ugradnju potrebne 2 cevi ST3

Cev za povezivanje DH komora za

uzorkovanje

Dužina: 0.6 - 1.2m

ST3

Zonski modul

Zonski modul za BC 06 centrale sa 2 konvencionalne zone

ZEB2-1

Optičko - termički detektor

konvencionalni

System sensor ECO serija.Potrošnja 60uA-80mA, dimenzije 102 x 42mm

ECO 1002

Baza detektora ECO serije

Baza detektora ECO serije sa relejem

BREL 24L

Optički detektor dima

konvencionalni

Serija 300, potrošnja 75uA,podepavanje osetljivosti u 3 nivoa,dimenzije 102 x 32mm

OM2351 E

BC016 1/INT 1

Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona

Mogućnost proširenja do 16 zona.U metalnom kućištu sa tastaturom,LED displejom i napojnim

modulom. Programiranje preko tastature ili pomoću softvera PARSOFT. EN54 i VdS sertifikat

Optički  detektor dima konvencionalni

System sensor ECO serija.Potrošnja 60uA-80mA, dimenzije 102 x 42mm

ECO 1003

Termički detektor konvencionalni

Termički detektor (termodiferencijalni + fiksni)

konvencionalni Serija 300

DIFF5351 E

Optičko - termički detektor

konvencionalni

Optičko - termički detektor konvencionalni Serija 300

OT2351 TEM

Baza detektora serije 300

Baza detektora serije 300, dimenzije 102 x 20 mm

B401 RM

Termički detektor konvencionalni

Termički detektor (fiksna temperatura) konvencionalni Serija 300

MAX4351 E

Test gas

Test gas za testiranje optičkih detektora dima

SOLOA3-001

Baza detektora serije 300

Baza detektora serije 300 sa relejem

B324 RL

Ključ za ručne javljače

Ključ za otključavanje metalnih javljača požara serije HFM

SCH HFM/HM

Baza detektora ECO serije

Baza detektora ECO serije klasična

ECO 1000BR