Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Nazidni rack ormani LCS2


Pakovanje

Kat. br.

10" LCS2 ormani

Orman dubine 300 mm

Kompakt orman pogodan za male poslovne

prostore do 36 RJ45 utičnica

IP20 - IK 08

Sadrži:

- 1 reverzibilna zaobljena vrata od zaštitnog stakla

- 2 uklonjive stranice

- Bravicu sa ključm br. 2433 A

- 2 x 19“ vertiklana nosač podesiva po dubini

- Gornju i donju ploč sa uvodom kabla

- Perforirana gornja i donja ploč za prirodnu

ventilaciju

- Mogućnost dodavanja ventilatora

- Antracit RAL 7016

6 U            314              352                 12


1


462 00

Kapacitet

(mm)

(mm)

Opterećenje (kg)

Visina

Širina

Dodatna oprema za ormane 10"


10“ Paneli za opremanje patch jedinicama

10“ panel - velične 1U

Za opremanje sa 2 dve patch jedinice ili patch optičke jedinice

1

335 92

Tehničke karakteristike


462 20


Fiksna polica 1U

Dubine 120 mm

Maksimalno opterećenje 10 kg

1

462 23

10“ Panel za opremanje Mosaic 2P+E

energetskim utičnicama

Kapacitet: 8 Mosaic modula

462 25

1

10“ Panel opremljen energetskim utičnicama

4 x 2P+E energetske utičnice,

nemački standard,

boja antracit

462 26

1

IP 20 - IK 08

Sa reverzibilnim zaobljenim vratima od zaštitnog staklaPivot ormani, montaže panela bez dodatnog alata

Bravice sa ključm tip 2433 A

Opremljeni sa 2 x 19“ vertikalnim nosačma sa podešavajućom dubinom

Isporuka sa kompletom za uzemljenje

Perforacija sa gornje i donje strane za prirodnu ventilaciju, a prilagođno dodavanju ventilatora sa gornje strane

Boja antracit RAL 7016

Nazidni 19” LCS2 rack ormani


Lakše vođnje kablova dodavanjem prstena kat. br.

465 41/42 (str. 94) i kablovskih vezica

Orman dubine 400 mm

6 U            600               350                 18


1


462 00

Kapacitet

(mm)

(mm)

Opterećenje (kg)

Visina

Širina

9 U            600               500                 27


1


462 01

12 U          600               600                 36


1


462 02

16 U          600               800                 48


1


462 03

Orman dubine 580 mm

6 U            600               500                 27


1


462 06

Kapacitet

(mm)

(mm)

Opterećenje (kg)

Visina

Širina

9 U            600               600                 36


1


462 07

16 U          600               800                 48


1


462 08

21 U          600             1000                 63


1


462 09

Pivot 19” LCS2 rack ormani


Pivot orman sadræi:

- osnovu kojom je orman fiksiran na zid

- pivot telo koje obezbeđuje slobodan pristup

uređajima sa zadnje strane ormana

Pivot otvaranje je reverzibilno

Ploča sa uvodom kabla sa gornje i donje strane

Mogućnost dodavanja ploče sa četkicama

kat.br. 462 55

Orman dubine 600 mm

9 U            600               500                 27


1


462 11

Kapacitet

(mm)

(mm)

Opterećenje (kg)

Visina

Širina

12 U          600               600                 36


1


462 12

16 U          600               800                 48


1


462 13

21 U          600             1000                 63


1


462 14

Fiksne police


Brza montaæa bez zavrtnja

Maksimalno opterećenje 15 kg

Boja antracit RAL 9005

Brza montaža na 2 x 19“ vertikalne nosače

Dubina 115 mm

Za ormane dubine 400, 580 i 600 mm

1


465 00

Dubina 200 mm

Za ormane dubine 400, 580 i 600 mm

1


465 01

Dubina 360 mm

Za ormane dubine 580 i 600 mm

1


465 02

Termoregulacija


Ventilator

Opremljen energetskim kablovima, duæine 2.5 m,

za napajanje

Ventilator, napajanje 230 V


1


462 60

Termostat

Podešavanje temperature u opsegu od 5 do 60˚,

230V~, 50/60 Hz, NO kontakt (10A) i NC kontakt (5A)Termostat opremljen magnetomčime je obezbeđna mogućnost fiksiranja za kontrukciju ormana

Uvod kabla


Uvod kabla sa četkicama

Za pivot ormane


1


462 55

1


348 48

Oprema


Set od 4 točkića za spajanje na orman (ukoliko je

neophodno)

Maksimalno dozvoljeno opterećenje ormana sa

točkićima: 120 kg


1


462 4

335 92


462 23


462 01


462 11


462 11


465 11


Ooprema

Detalji

19 nazidni orman Tehničke karakteristike nazidnih ormana 19 nazidni orman detalji