Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Global Fire konvencionalni sistemi

Konvencionalni optičko-termički

detektor

Dvožični multikriterijumski detektor sa podnožjem, Wizmart

NB338 2HLED

Paralelni tablo za ORION

konvencionalne centrale

Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifri. Do 4 ORION-REP panela se mogu priključiti na jednu centralu. Povezivanje na centralu putem RS-232, RS-485, optike ili TCP/IP konvertora

ORION REP

Konvencionalna požarna centrala sa 4 zone

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3

nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32

ORION 4

Konvencionalna požarna centrala sa 2 zone

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3

nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32

ORION 2

ORION 8

Konvencionalna požarna centrala sa 8 zona

U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3

nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32

Konvencionalna sirena

Crvena ili bela boja, 84dB, 7mA u aktivnom stanju. Potenciometar za podešavanje jačine zvuka

VULCAN C

Konvencionalni termički detektor

toplote

Dvožični termo-diferencijalni detektor sa podnožjem, Wizmart

NB323 2 LED

Konvencionalni optički detektor dima

Dvožični detektor sa podnožjem,Wizmart

NB338 2 LED

Konvencionalni ručni javljač požara

Dvobojna LED, plastični poklopac,crveni, plastični, sa podnožjem

NB 525

Konvencionalni optičko-termički

detektor dima, 4-žični

Napajanje 12VDC, auto-reset funkcija, sa podnožjem

EA318 4H AR

Konvencionalni optički detektor dima, 4-žični

Napajanje 12VDC, sa podnožjem


NB338 4 12

Propan detektor na 12VDC

Ugrađena sirena 70dB. 4-žični,beznaponski relejni kontakti

NB 983 LP 12

Propan detektor na 24VDC

Ugrađena sirena 70dB. 4-žični,beznaponski relejni kontakti

NB 983 LP 24

NB 983 NG 24

Metan detektor (zemni gas) na 24VDC

Ugrađena sirena 70dB. 4-žični, beznaponski relejni kontakti

CO detektor na 12VDC

Ugrađena sirena 70dB. 4-žični,beznaponski relejni kontakti

NB 983 CO 12

Stand-alone CO (ugljen-monoksid)

detektor sa relejnim izlazom

Ugradjena sirena 85dB. Zahteva napajanje 12-24VDC. Taster za reset. Relejni izlaz

NB 930 DR

Stand-alone optički detektor dima

Ugradjena sirena 85dB. Sa baterijom 9VDC. Taster za test

NB 728

Stand-alone optički detektor dima sa reset tasterom

Ugradjena sirena 85dB. Sa baterijom 9VDC. Taster za test I taster za reset

NB 739

Stand-alone propan detektor sa relejnim izlazom

Ugradjena sirena 85dB. Zahteva napajanje 220VAC. Taster za reset. Relejni izlaz

NB 920 L R

NB 920 N R

Stand-alone metan detektor (zemni gas) sa relejnim izlazom

Ugradjena sirena 85dB. Zahteva napajanje 220VAC. Taster za reset. Relejni izlaz

Interni štampač za JNET centrale

Termalni 40-kolonski interni štampač omogućuje štampanje svih događaja vezanih za požarnu centralu. Instalacija u kućištu centrale. Neophodna instalacija JNET-QUART čipa u samu centralu

J NET IP

Modul sa 8 relejnih izlaza za adresabilne požarne centrale

Omogućuje indikaciju alarmnog stanja do 8 zona adresabilne centrale. LED indikacija stanja

svakog relejnog izlaza. Jedan izlaz je moguće programirati sa kašnjenjem

J NET MPXREL 8

Modul sa 8 relejnih izlaza za ORION požarnu centralu

Omogućuje indikaciju alarmnog stanja svih 8 zona konvencionalne centrale. LED indikacija stanja svakog relejnog izlaza. Jedan izlaz

je moguće programirati sa kašnjenjem

GFE MPX REL 8

Paralelni indikator

Paralelni indikator

REM IND

Spoljna sirena sa blicerom,

antisabotažno zaštićena, dvostruko

kućište

pozitivna i negativna trigeracija,alarm u slučaju gubitka napajanja,zaštita od kratkog spoja,

automatsko testiranje svih parametara uz indikaciju neispravnosti, tajmer, indikacija

praznog akumulatora, 24VDC

FIRE 24

Metan detektor (zemni gas) na 12VDC

Ugrađena sirena 70dB. 4-žični,beznaponski relejni kontakti

NB 983 NG 12

Softver za monitoring i nadzor J-NET požarnih sistema

Potpuna kontrola i monitoring požarnih centrala putem računara. Grafički interfejs. Do 64 J-NET centrale je moguće umrežiti ujedan sistem.

ODYSSEY

Modul za pomoćno napajanje 2.4A

U metalnoj kutiji i sa trafoom, punjenje akumulatora do 14Ah

GFE BCM 3

Modul za pomoćno napajanje 10A

Zahteva metalnu kutiju, napajanje 28VDC, punjenje akumulatora do 45Ah

GFE BCM 10

RS-232 interfejs

Za povezivanje ORION centrale i ORION REP panela. Po jedan na svakoj strani

ORION  INT

RS232


Konvencionalni ručni javljač požara u IP zaštiti

Dvobojna LED, plastični poklopac,crveni, sa podnožjem

MCPC KAC IP67

Konvencionalna sirena

Crvena, 84dB, 7mA u aktivnom stanju. Potenciometar za podešavanje jačine zvuka

VALKYRIE C

Konvencionalna sirena sa blicerom Crvena, 88dB, 12/24VDC

NB 530SL

CO detektor na 24VDC

Ugrađena sirena 70dB. 4-žični, beznaponski relejni kontakti

NB 983 CO 24

Stand-alone CO (ugljen-monoksid)

detektor sa relejnim izlazom

Ugradjena sirena 85dB. Napajanje 220VAC ili 3x1.5V AAA baterije koje idu uz detektor. Taster za reset. Relejni izlaz

NB 930 ABR

Mikroprocesorski čip za J-NET adresabilne centrale

Neophodan prilikom povezivanja centrale i Odyssey softvera, ili pri instalaciji internog

štampača

J NET QUART