Kontakt:
     VipTek doo Stara Pazova
    Svetozara Markovića 19
    Tel/Fax: +381 (0)22 363 468
    Office@viptek.rs Elektronika Konsalting Informatika Protiv provalni
i požarni sistemi Telekomunikacija ideo nadzor
V
Video nadzor Informatika Provala i Požar Telekomunikacija Elektronika Konsalting

Global Fire adresabilni sistemi

Adresabilni ručni javljač požara

GFE protocol, dvobojna LED,plastični poklopac, crveni,plastični, sa podnožjem

MCPA LP FLAP

Analogno-adresabilna požarna centrala sa 12 petlji, mogućnost

umrežavanja

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, LCD displej sa 4 reda po 40 karaktera, 2 relejna izlaza za požar i jedan za grešku, 384

programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača.EN54 sertifikat

J NET SC012

Paralelni tablo za kontrolu i upravljanje adresabilnih požarnih

centrala

Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifri. Do 4 MINI-REP panela se mogu priključiti na jednu adresabilnu centralu. Povezivanje na centralu putem RS-485, optike ili TCP/IP konvertora

JUNIOR MINI

REP

Fiber-optički interfejs za vezu centrala I paralelnih tabloa

Interfejs za umrežavanje J-NET centrala, kao i za vezu izmedju adresabilnih centrala i paralelnih

tabloa. Na svakoj strani po jedan

J NET INT FO

Modul sa jednom petljom za J-NET centrale

Instalacija u samoj centrali ili u nezavisnom kućištu

J NET SP 001 SA

Modul sa dve petlje za J-NET centrale

Instalacija u samoj centrali ili u nezavisnom kućištu

J NET SP 002 SA

RS-485/RS-232 interfejs za

povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za

povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali

J NET ADV

COMS 485

Analogno-adresabilna požarna centrala sa 10 petlji, mogućnost

umrežavanja

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, LCD displej sa 4 reda po 40 karaktera, 2 relejna izlaza za požar i jedan za grešku, 384

programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača.EN54 sertifikat

J NET SC010

Analogno-adresabilna požarna centrala sa 4 petlje, mogućnost

umrežavanja

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, LCD displej sa 4 reda po 40 karaktera, 2 relejna izlaza za požar i jedan za grešku, 384

programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača.EN54 sertifikat

J NET SC006

Analogno-adresabilna požarna centrala sa 4 petlje, mogućnost

umrežavanja

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, LCD displej sa 4 reda po 40 karaktera, 2 relejna izlaza za požar i jedan za grešku, 384

programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača.EN54 sertifikat

J NET SC004

Analogno-adresabilna požarna centrala sa dve petlje

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene, LCD displej sa 4 reda po 40

karaktera, 16 LED indikatora za požarne zone, sa napojnim modulom. Meni na srpskom jeziku.

Mogućnost programiranja putem računara. Plastično kućište. EN54 sertifikat

JUNIOR 2LOOP

Analogno-adresabilna požarna centrala sa jednom petljom

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, do 32 adresabilne sirene,LCD displej sa 4 reda po 40

karaktera, 16 LED indikatora za požarne zone, sa napojnim modulom. Meni na srpskom jeziku.

Mogućnost programiranja putem računara. Plastično kućište. EN54 sertifikat

JUNIOR 1LOOP

Modul sa tri petlje za J-NET centrale

Instalacija u samoj centrali ili u nezavisnom kućištu

J NET SP 003 SA

Fiber-optički interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala i računara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na samoj centrali

J NET ADV

COMS FO

TCP/IP interfejs za povezivanje J-NET adresabilnih centrala

i računara

Interfejs za povezivanje adresabilnih centrala i Odyssey softvera za monitoring, ili za povezivanje eksternog štampača na centralu. Neophodna instalacija QUART čipa na

samoj centrali

J NET ADV

COMS TCP/IP

Adresabilni optičkotermički

detektor

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem

NB 358 SH L

Adresabilni termodiferencijalni

detektor toplote

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem

NB 358 H L

Adresabilni optički detektor dima

GFE protocol, 2 LED diode, sa podnožjem

NB 358 S L

TCP/IP interfejs za vezu centrala i

paralelnih tabloa

Interfejs za umrežavanje J-NET centrala, kao i za vezu izmedju adresabilnih centrala i paralelnih

tabloa. Na svakoj strani po jedan

J NET INT TCP/IP

Podnožje detektora za OG montažu

Podnožje detektora za OG montažu

DEEP BASE

Baza sa izolatorom

Podnožje detektora sa izolatorom petlje za adresabilne detektore

NB 760

Adresabilni modul za povezivanje

konvencionalnih sirena

Zahteva eksterno napajanje 24VDC i obezbeđuje napajanje sireni do 1A

LSC ISO

SAM

Adresabilni modul sa automatskim

dodeljivanjem adrese

Za instalaciju konvencionalnih detektora ili ručnih javljača u adresabilni sistem

MCPA KAC IP67

Adresabilni ručni javljač požara

GFE protocol, dvobojna LED,plastični poklopac, crveni,plastični, sa podnožjem

Adresabilni modul za povezivanje

konvencionalnih centrala na petlju

8 NO ulaza i 3 predefinisana NO izlaza: Reset, Silence i Evacuate. Omogućuje povezivanje

konvecionalnih centrala do 8 zona na adresabilni sistem. Zauzima 8 Adresa na petlji. Za aktivaciju izlaza neophodno eksterno

napajanje 24VDC

CCPI

Adresabilni ulazno/izlazni modul

sa 3 ulaza i 3 izlaza

Tri nadzirana ulaza i tri izlazna releja. Izlazni releji zahtevaju eksterno napajanje 24VDC.

Zauzima 3 adrese na petlji

3 I/O

Adresabilni ulazno/Izlazni modul

Jedan nadzirani ulaz i jedan izlazni relej. Napajanje preko petlje ili eksterno 24VDC

I/O

Adresabilni ulazni modul

Za nadziranje kontakta eksternog sistema koji se povezuje na adresabilnu centralu. Napajanje preko petlje

INPUT

Izolator petlje

Zaštita petlje od kratkog spoja

GFE AD ISO

Analogno-adresabilna požarna centrala sa 3 petlje, mogućnost

umrežavanja

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, LCD displej sa 4 reda po 40 karaktera, 2 relejna izlaza za požar i jedan za grešku, 384

programabilne zone. Mogućnost  upravljanja putem IR daljinskog upravljača.EN54 sertifikat

J NET SC003

Analogno-adresabilna požarna centrala sa 7 petlji, mogućnost

umrežavanja

Do 125 adresabilnih elemenata u petlji, LCD displej sa 4 reda po 40 karaktera, 2 relejna izlaza za požar i jedan za grešku, 384

programabilne zone. Mogućnost upravljanja putem IR daljinskog upravljača.EN54 sertifikat

J NET SC007

RS-485 interfejs za vezu centrala i

paralelnih tabloa

Interfejs za umrežavanje J-NET centrala, kao i za vezu izmedju adresabilnih centrala i paralelnih

tabloa. Na svakoj strani po jedan

J NET INT 485

Zone monitoring unit - Adresabilni modul za nadzor konvencionalnih zona

Mogućnost priključenja više konvencionalnih elemenata na adresabilnu petlju. Zauzima jednu

adresu na petlji. 3 LED za signalizaciju stanja: ispravan rad, alarm i greška. Napajanje sa petlje ili eksterno 24VDC

ZMU

Adresabilna sirena

Maksimalno do 32 sirene po petlji.Crvena ili bela boja, 88dB, 7mA u aktivnom stanju. Potenciometar za podešavanje jačine zvuka

VULCAN A

Adresabilna sirena

Maksimalno do 32 sirene po petlji.Crvena, 88dB, 7mA u aktivnom  stanju. Potenciometar za podešavanje jačine zvuka

VALKYRIE A

Adresabilni modul za nadzor 4

konvencionalne zone

Mogućnost priključenja 4 konvencionalne zone na adresabilnu petlju. Status svake zone se prati pomoću odgovarajućih LED. Zahteva eksterno napajanje 24VDC

QUAD ZMU

Paralelni tablo za JNET centrale sa mogućnošću dodavanja do 3 petlje

Kontrola svih funkcija centrale preko identičnih pristupnih šifri. Povezivanje na centralu putem

RS-485, optike ili TCP/IP konvertora. Mogućnost dodavanja 3 petlje u kućište J-NET-REP

J NET REP